Trebåten

Trebåten

Norske båtbyggere har en veldig lang historie. Allerede lenge før vikingtiden bygde vi båter langs vår lange kyst. Trebåter av forskjellige typer og størrelser har blitt til i selv de minste små gårdene. Bøndene ville gjerne spe på inntekt og middagsmaten med og fiske når de hadde litt tid til overs.

Materialer og type båter er da forskjellige etter hvert som man beveger seg langs kysten. Trevirket som er tilgjengelig i nærmiljøet blir da gjerne brukt og det medfører til de forskjellige typene.

Trebåtens historie

Det man i dag kjenner som de første trebåtene er det som kalles stokkebåter, uthulte trestammer som ligner på dagens kanoer. Det som så langt er den eldste stokkebåten som er funnet stammer i fra omtrent 10 000 år siden og den er omtrent tre meter lang og noe over 40 cm bred, den ble funnet i Nederland. Den ble funnet ved Presse i 1955 og fikk da navnet Pressebåten. Det er hugd ut i fra en furustokk og er omtrent helt butt i begge ende, her er det brukt horn og flint redskaper til å hugge ut båten. Man kan se den i dag i Drents Museum som ligger i Assen.

Norske stokkebåter

Norske stokkebåter
Norske stokkebåter

Det har også blitt funnet stokkebåter her i landet, de fleste av dem er også hugd ut i fra en furustamme mens noen er lagd i fra eikestammer. Den som blir betegnet som Norges eldste så langt er Sørum båten eller Bingebåten som den også blir kaldt. Den er hugd ut i fra en eikestamme og er på omtrent 11 meter lang. Man har funnet ut at den stammer i fra tiden rundt år 170 f.Kr, den ble funnet i Sørum kommune som ligger i Akershus i Glomma rett ved Bingefossen. I dag er den utstilt ved Norsk Sjøfartsmuseum og de har en kopi av båten ved Fetsund Lenser som også ligger i Glomma. Ved Siljan i Telemark har man også funnet en lignende båt som er noen få år yngre en Sørum båten, den har fått navnet Siljanbåten. De resterende av stokkebåtene som man har funnet her i landet er i fra tiden etter e.Kr og er funnet i de sydlige deler av landet.

ske stokkebåter

I Danmark har man funnet tre stykker stokkebåter som stammer i fra rundt år 4000 f.Kr, de har blitt funnet i området som ble kaldt Tybring Vig. De har alle fått navnet i fra stedet og heter da I, II og III. Den nest som er funnet stammer i fra omtrent år 3500 f.Kr mens de resterende også her er i fra tiden e.Kr. I Sverige har man funnet stokkebåter i Tappnæs i Södermanland, Frøsunda båten i indre Sverige, Fiskebybåten ved Hudiksvall og ved Hisingen utenfor Gøteborg som alle stammer i fra tiden f.Kr. I England har man så langt funnet seks stokkebåter som også alle er i fra tiden f.Kr. Ellers rundt omkring i Europa har man funnet båter som dette i Tyskland, Sveits Frankrike, Bulgaria og Nederland. Man regner med at båter som kano, katamaran, pram og utrigger av sitt utspring i fra disse stokkebåtene.

Britt

Relaterade Inlägg

En kort historie om dampskip

En kort historie om dampskip

Skipsregistre

Skipsregistre

Seilbåten

Seilbåten

Cruise skip

Cruise skip