Titanic

Titanic

Livet ute på havet kan være røft mange ganger, og dårlig vær er en av de store farene når en ferdes der ute.
Mange tragedier har det gjennom tiden blitt, og mange skip har forsvunnet og mange liv har gått tapt. En god del av disse tragediene kunne nok ha vært unngått om man var litt mere observant på vær og vind. Men det er veldig mange andre faktorer som spiller inn også.

RMS Titanic

En av de virkelig store tragediene ute på havet var da Titanic gikk ned og nesten 1500 menneskeliv gikk tapt. Det var rederiet White Star Line som eide Titanic, det var det andre av tre skip som rederiet bestilte av den samme typen. Skipet var utstyrt med to dampmaskiner som hver ytet rundt 15 000 hestekrefter hver pluss en hjelpemotor som ga 16 000 hestekrefter, det ga en toppfart på 23 knop. Det var bygd for og kunne ta opp imot 3300 passasjerer og ett mannskap på nesten 900. På det fatale jomfruturen var det rundt 1800 passasjerer og ett mannskap på 880 om bord.

RMS Olympic

RMS Olympic var det første av dem, det ble overlevert rederiet i 1911 og var i trafikk i frem til 1937 da det ble levert inn til opphugging. Selv om disse tre skipene i serien skulle være omtrent like var det likevel noen forskjeller her. RMS Olympic kunne ta nesten 2500 passasjerer og ett mannskap på nesten 1000. Den var utstyrt med en hovedmaskin som ytet 15 000 hestekrefter og en hjelpemaskin som ytet 16 000 hestekrefter. Lengde på 269 meter og bredden på litt over 28 meter var det samme på alle tre skipene.

HMHS Britannic

Det tredje skipet var HMHS Britanic som ble ferdigstilt i 1915 og var da verdens største og sikreste passasjerskip. Skipet var utstyrt med to hoved motorer som til sammen ytet 32 000 hestekrefter samt en lavtrykksturbin som ga 18 000 hestekrefter, dette ga skipet en toppfart på 23 knop. Det ble ikke lange sivile tjenestetid på dette skipet, når den første verdenskrigen brøt ut ble det rekvirert av Royal Navy for å frakte sårede soldater. Det ble ombygd for å kunne ta seg av de mange sårede i fra fronten. Det klarte seg bra en stund med fem turer mellom Tyrkia og England, men på den sjette turen skjedde katastrofen med dette skipet også. Det var en stor eksplosjon som førte til at skipet sank, man er ikke sikker på hva som var årsaken til eksplosjonen men man mener det var en mine eller en ubåt som sto bak. Her omkom det rundt 30 mennesker under forliset.

Katastrofen

Katastrofen
Katastrofen

Det var i April i 1912 at Titanic forlot Southamton med kurs for New York City, etter en liten tur innom Frankrike for og ta med flere passasjerer satte de kursen over Atlanteren. Det gikk derimot ikke mere en fire dager får katastrofen inntraff, utkikken varslet om ett isfjell men skipet rakk ikke å styre unna. En av de største katastrofene til sjøs var da ett faktum.

Britt

Relaterade Inlägg

En kort historie om dampskip

En kort historie om dampskip

Skipsregistre

Skipsregistre

Seilbåten

Seilbåten

Cruise skip

Cruise skip