Små båter

Små båter

Små båter er det veldig mange varianter av, små robåter, seilbåter og motorbåter. Som regel er det båter som blir benyttet av fiskere og ferierende folk ute på vannet. Lokale varianter finner man overalt i verden som da er tilpasset de spesielle lokale forholdene. Materialene som blir brukt er også avhengig av de lokale tilgangene, man vil selvfølgelig gjøre båtene så rimelig som mulig for det er jo ikke alle som har ett stort budsjett og rutte med.

Båt varianter i Danmark

Båt varianter i Danmark
Båt varianter i Danmark

Det er mange forskjellige typer og varianter av fiskebåter i Danmark, Bæltebåt er en av de eldste variantene de har. Den ble som regel brukt til sildefiske langs kysten av Danmark. Det er en variant av plattgatter som er en sterk og kraftig båt som tåler utrolig mye vær og vind. Noe de jo trenger rundt den Danske kysten med all den kraftige vinden de har der. Båten var bygd slik at de også kunne bruke den til frakt av tunge varer når de ikke var ute og fisket, den hadde en flat og en slags hjerteformet akterspeil som ikke var så vanlig på fiskebåtene på den tiden. Dette gjorde at den kunne ta ganske tunge varer uten noe særlig problem. Greit og ha en båt som kan brukes til mere en kun fiske. Kertemindebåt er annen variant av Bæltebåten, det var en seilbåt som da ble benyttet til fiske rundt Danmark på 1800 tallet. Denne varianten var en spissgattet som hadde varianter med både dekk og halvdekk, litt avhengig av type fisk de var ment for og fange. Galeas er også en seilbåt, denne ble brukt til og frakte varer rundt omkring til nabolandene.

Båt varianter i Danmark

Det var mange forskjellige varianter av denne båttypen som fartet rundt i Nord Europa på 1800 tallet og frem til midten av 1900 tallet. Noen varianter ser man fortsatt ute på havet men da er de nok i privat eie og brukes til fritids båter. Man finner også denne båttypen her i Norge, samt Sverige, Finland og i noen av de nære landene til Danmark lengre sydover. Hjertingpram også kaldt Dory er en flatbunnet fiskebåt som man også finner varianter av her i landet. Denne varianten ble brukt på steder hvor det er grunt og er da mye brukt i kystområdene verden rundt hvor den er omtrent det eneste måten og komme seg frem på i de grunne vannene. Kåg er en annen variant av flatbunnet fiskebåt som også er mye brukt i Danmark. Her har man mange størrelser og velge mellom, de fleste er nok ikke mere en rundt 10 meter lange. Men det er lagd større varianter som Gudenåkågen som var på rundt 25 meter lang og omtrent fem meter bred. Denne store varianter ble mest brukt til transport og handel. Som de fleste av disse småbåtene finner man omtrent identiske varianter av rundt omkring i det meste av Europa. Orøprammen er en av de lokale båtene man finner i Danmark, denne varianten blir mest brukt i området rundt Isefjorden hvor det også er veldig grunt. Den er også flatbunnet og man bruker den til bunn garnfiske som den passer ypperlig til.

Britt

Relaterade Inlägg

En kort historie om dampskip

En kort historie om dampskip

Skipsregistre

Skipsregistre

Seilbåten

Seilbåten

Cruise skip

Cruise skip