Skipsregistre

Skipsregistre

Det at Norge i generasjoner har vært en stor sjøfartsnasjon er godt kjent, og med stadig nye skip og vekslende rammebetingelser for rederiene som eier skipene.

Det å drive rederi er nok en krevende øvelse, men for de som lykkes er det ikke noen tvil om at det fortsatt ligger gode penger i skipsfart. Øverst på listen finner vi nå Höegh Autoliners, og som navnet forteller oss er det frakt av biler som er deres hovedoppgave på sjøen. Hvor skipene er registrert har i mange år vært et tema i Norge og i bransjen, så vi skal ta en rask titt på dette med skipsregistre og hvordan det er organisert.

Höegh Autoliners

Når man måler både i tonnasje og antall skip, så seiler bokstavelig talt Höegh Autoliners opp som det største rederiet. Det er ikke noen tvil om at det er bilskip som vinner statistikken til Norsk Internasjonalt Skipsregister, som ofte bare blir omtalt som NIS-skip. Norge opplevde at stadig flere rederier flagget ut sin flåte, til land langt utenfor våre landegrenser. Det lå så klart økonomiske hensikter og gevinster i å gjøre dette, men Norge ville at det norske flagget skulle vaie på skipene igjen – slik som det har gjort i mange generasjoner.

To skipsregistre

Det er drøyt 30 år siden at NIS ble opprettet, som nok har virket stort sett slik som myndighetene hadde håpet på når det ble opprettet. Men vi har fortsatt vårt nasjonale skipsregister, som har forkortelsen NOR – med det fulle navn Norsk ordinært skipsregister.

To skipsregistre

Vi skal se litt mer detaljert på disse to skipsregistrene, og som allerede nevnt var hovedmålet eller hensikten med NIS – å snu den negative trenden med at norske skip ble flagget ut til andre deler av verden. Det var i 1987 at daværende storting vedtok å opprette NIS, for noe måtte rett og slett gjøres for å redde Norge som en stolt sjøfartsnasjon.

Antall skip som er registrert i NIS varierer fra år til år, og det foreløpige toppåret var 1990. Dette året var det nesten 900 skip som var i NIS sine registre, mens i dag ligger antallet mellom 500 og 600.

Forskjellige rammebetingelser

Mange lurer kanskje på hva som egentlig utgjør forskjellen mellom NIS- og NOR-registrerte skip, for det må jo være en forskjell som rederiene ser som fordelaktige i NIS kontra NOR-systemet. Kort fortalt kan man si at ved å NIS-registrere skipet, så er det først og fremst muligheten for å benytte seg av nettolønnsordning for mannskapet, ikke nasjonalitetskrav i forhold til bemanningen og andre forhold knyttet til lønns-arbeidsvilkår. Men det ligger et tydelig krav til at fører av skipet, må være en borger fra et EØS-land.

Höegh Autoliners velger NIS

I 2008 valgte Höegh Autoliners å flagge en stor del av skipsflåten sin hjem, og dette gjelder også nyanskaffelser. Dette rederiet er i dag det klart største NIS-baserte rederiet, og de overtok denne posisjonen fra Grieg Star som er et bulkrederi med base i Bergen – mens Höegh Autoliners har sin base i Oslo.

Britt

Relaterade Inlägg

En kort historie om dampskip

En kort historie om dampskip

Seilbåten

Seilbåten

Cruise skip

Cruise skip

Raske småbåter

Raske småbåter