Sjøforsvaret

Sjøforsvaret

Forsvaret i Norge har mange avdelinger som hver for seg har sine oppgaver i både fredstid og i konflikts tider. Marinen og sjøforsvaret har hovedansvaret for sikkerheten og overvåkingen langs kysten og den delen av havet som ligger under Norges grenser. Det betyr jo at vi har en god del forskjellige fartøy til og ivareta denne oppgaven som skjer både over og under vannflaten. Kystvakten er en av fire hoved avdelinger innen sjøforsvaret.

Kystvakten

Fiskerioppsynstjenesten ble erstattet av kystvakten på slutten av 70 tallet da Norge etablerte en grense med 200 nautiske mil som økonomisk sone langs landet. Hovedoppgavene til kystvakten er suverenitetshevdelse, toll og miljø oppsyn, fiskeri oppsyn, rednings tjeneste, bistand til havs og anløps kontroll. Kystvakten er igjen delt opp i tre avdelinger, disse er indre kystvakt, ytre kystvakt og KV luft. Indre kystvakt har ansvaret for kysten og ut til rundt 12 nautiske mil, mens da den ytre har ansvaret for det som gjelder ut til 200 nautiske mil grensen pluss Jan Mayens fiskerisone, fiskevern sonen oppe ved Svalbard og det internasjonale farvannet som går under NEAFC regimentet. KV luft ha da ansvaret for luftrommet i disse strøkene, de har til rådighet Orion fly til overvåking. Det er fire fly av P- 3C og to av P-3N samt noen helikoptre.

Indre kystvakt
Indre kystvakt

Den indre kystvakten har til rådighet fem skip av Nornen klassen og to skip av Reineklassen. De fem som foreløpig er i tjeneste er Normen, Farm, Heimdal, Njord og Tor. Det er bestilt to skip til i denne klassen, men de er ikke ferdig bygd enda. De har en lengde på nesten 50 meter og en bredde på litt over 10 meter, hoved motoren er en diesel elektrisk type og sammen med hjelpe motorene gir dette en fart på rundt 14 knop. De har også lettbåter av typen Springer, Sjøbjørn og HPB som gjør i fra 30 til 40 knop.Av våpen er det en 12,7 mm mitraljøse. Om bord er det som regel ett mannskap av vernepliktige på seks personer og åtte offiserer, men det er lugarplass til totalt 20 stykker om bord. Reineklassen er en modifisert utgave av Nornen klassen og har da de samme spesifikasjonene. De to båtene er SHV Olav Tryggvason og SHV Magnus Lagabøte og er innleid i fra Remøy Management da forsvaret ikke ønsket og eie de selv.

Ytre kystvakt

Ytre kystvakt har tre forskjellige båttyper, det er Nordkapp klassen, isbryter og Barentshav klassen. I Nordkapp klassen har de tre skip, det er KV Nordkapp, KV Senja og KV Andenes samt isbryteren KV Svalbard. Klassen ble bygget i fra 80 tallet og det første skipet var i operativ tjeneste i 82. De er på litt over 100 meter og nesten 15 meter brede, de er utstyrt med fire dieselmotorer som yter rundt 14400 hk og det gir en fart på rundt 22 knop.De er også utstyrt med helikopter dekk, kanon, mitraljøse, Mistral antiluft samt synkeminer. Selv om skipet ikke egentlig er beregnet til strid har det likevel fått en evne til forsvar

Britt

Relaterade Inlägg

En kort historie om dampskip

En kort historie om dampskip

Skipsregistre

Skipsregistre

Seilbåten

Seilbåten

Cruise skip

Cruise skip