Marinen

Marinen

Det er viktig for alle nasjoner å ha ett effektivt forsvar og en god overvåknings situasjon i og rundt landet. Norge med den lange kysten og de store havområdene rund landet satser på marine, kystvakten og sjøforsvaret for å holde suvereniteten vedlike. Dette gjør at vi har ganske mange forskjellige skip som skal sørge for nettopp dette. Skip som er bygget for sine spesielle oppgaver og som skal tåle den harde Norske vinteren ute på havet.

Avdelinger

Marinen er delt opp i forskjellige avdelinger som har vert sitt spesial felt de skal håndter. Fregatt skvadronen som er utstyrt med skip som jakter ubåter, Undervannsbåt våpenet, mineryddeskvadron, korvettskvadron, marinestaben, marinens logistikkvåpen og marinens jegervåpen. Alle har til oppgave og passe på det Norske territoriet ute på havet. Mine våpenet har som hoved oppgave og finne og destruere miner som er spredt rundt omkring. Det ligger mange miner rundt om etter krigens dager som ennå ikke er blitt funnet.

Avdelinger
Avdelinger

Til denne oppgaven har de tre mineryddefartøy som er av Alta klassen og tre minejakt fartøy som da er av Oksøy klassen. Minesveiperne i Alta klassen har alle fått navn etter Norske elver, Alta, Otra, Rauma, Orkla og Glomma. Disse skipene har blitt bygd i fra starten av 90 tallet og er på rundt 55 meter lange og rundt 13 meter brede. De er utstyrt med fire diesel motorer og to vann jetmotorer som gir en fart på omtrent 30 knop. Oksøy klasse har fått navn etter øyer, det er Oksøy, Karmøy Måløy og Hinnøya. Disse skipene er også bygd tidlig på 90 tallet og har nesten de samme motorene, men denne har en fart på kun 20 knop. Ellers er de ganske like både i lengde og bredde. Mannskapet på disse begge skipene varierer mellom 30 og 40 stykker, de er i dag stasjonert ved Haakonsvern Orlogsstasjon som ligger rett ved Bergen.

MTB våpenet

MTB våpenet eller Korvettskvadronen som det også kalles har seks skip av typen Korvett, det er Skjold klassen som det her blir brukt. Disse båtene er bygd hos Umoe Mandal og er en slags type hybridbåt, en blanding av katamaran og luftputebåt. Denne varianten av skips bygging gir en stor fart, disse båtene klarer rundt 60 knop. Her går det unna. Katamaran skroget har fleksible skjørt montert mellom skrogene, her mellom skjørtene tar man og pumper inn luft som gjør att oppdriften blir høy og skipet får da vesentlig mindre motstand i fra sjøen. Skipene er på nesten 50 meter lange og har en bredde på nesten 14 meter og er utstyrt med fire gassturbin motorer hvorav to av dem driver vannjeter. To løfteviftemaskiner og to diesel hjelpemaskiner som styrer elektronikk og hydraulikken. Skipene er utstyrt med krysser missiler, 76 millimeter kanon, luft vern missiler og mitraljøser. Skjold klassen erstattet Hauk klassen som hadde vert operative i fra starten på 80 tallet og frem til rundt 2008.

Denne klassen var nesten 40 meter lange og rundt seks meter brede, utstyrt med to dieselmotorer gjorde de kun litt over 30 knop. Den nye klassen doblet jo den farten.

Britt

Relaterade Inlägg

En kort historie om dampskip

En kort historie om dampskip

Skipsregistre

Skipsregistre

Seilbåten

Seilbåten

Cruise skip

Cruise skip