Litt mere om marinen

Litt mere om marinen

Forsvar og overvåking langs kysten og ute i havområdene våre er en viktig del av landets sikkerhet. Her har sjøforsvaret og marinens forskjellige avdelinger som tar seg av de forskjellige oppgavene.
Båttypene som her blir brukt har sine egne spesielle oppdrag de utfører ute på vannet. Overvåking og redning er noen av tingene de utfører i fredstid. Her er man stadig på jakt etter fartøy som krenger Norsk territorium.

Marinens logistikkvåpen

En av de viktigste avdelingene er den som står for forsyninger til de andre avdelingene, marinens logistikkvåpen. De har til oppgave å støtte alle avdelinger sjøforsvaret og marinen med nødvendige proviant, ammunisjon, drivstoff samt at de har ansvaret for saniteten. Ved større øvelser og lignende er de hele tiden på farten med og bringe nødvendig utstyr til de andre skipene som deltar. Det som er logistikkvåpenets hoved fartøy er KNM Valkyrien som ble erstattet av KNM Maud etter over 20 år i tjenesten.

Marinens logistikkvåpen
Marinens logistikkvåpen

KNM Maud er litt over 180 meter langt og omtrent 25 meter bredt, den er utstyrt med to diesel motorer som gir skipet en fart på rundt 18 knop. Det blir marinens største skip og har en prislapp på nesten 1,5 milliarder kroner. Hovedoppgaven til skipet blir jo og frakte drivstoff og annet nødvendig utstyr ut til de andre skipene som befinner seg ute på havet. Dette er for at da slipper de å avbryte oppdragene for og proviantere og tilstedeværelsen ute på havet blir konstant. Det er lagd til plass for to helikoptre på Maud og for da å kunne ta vedlikehold av fregattenes helikoptre om bord. Det er helikoptre av typen NH 90 som det er lagt til rette for her. Her har man også fått på plass et stort sykehus men plass til nesten 50 senger. Her har man to operasjons saler hvor det man trenger til kirurgi finnes, CT skanner, isolat og trykk kammer.

KNM Tyr

KNM Tyr ligger også under logistikk våpenets avdeling, dette skipet har til oppgave å kontrollere minefelt, søke etter og ta seg av miner og torpedoer, søke etter personer, vrakleting og filming. Det blir også brukt til sivile oppdrag når det er behov for det, etater som politi, toll, havforskning og miljødirektoratet er noen av de som har benyttet skipet. Skipet har en lengde på litt over 40 meter og en bredde på ti meter, skipet er utstyrt med to dieselmotorer som gir det en fart på 12 knop. Skipet er utstyrt med en fjernstyrt undervanns farkost som det kalles (ROV), ROV Scorpion 21 heter modellen de har her. Med denne farkosten kan de søke og filme på stor dyp, dette har gjort at de har funnet sunkne båter, helikoptre og ubåter både i fra nyere tid og tilbake til krigens dager. Skoleskipet Karven er det logistikk våpenet som har ansvaret for. Kongeskipet Norge ligger også under denne avdelingen. De står for bemanningen, nødvendig vedlikehold og reparasjoner av skipet. Kongeskipet har blitt noen år nå – det ble sjøsatt for over 80 år siden. Men det er en flott skute som blir tatt godt vare på så den går i mange år til

Britt

Relaterade Inlägg

En kort historie om dampskip

En kort historie om dampskip

Skipsregistre

Skipsregistre

Seilbåten

Seilbåten

Cruise skip

Cruise skip