Hurtigruten

Hurtigruten

Med den lange kystlinjen vi har her i Norge så er det behov for mange båter til og frakte gods og mennesker langs landet vårt. Vi har faktisk verdens nest lengste kystlinje og den er på 103 000 kilometer etter nye målinger. Slått kun av Canada som har 244 000 kilometer kystlinje. Da trenger man en god del både skip og mannskap til for å dekke dette området og øyene langs kysten.

Starten

Ideen bak hurtigruten var det August K Gran som hadde, han la frem forslaget om en ekspress rute langs den lange kysten vår. Det var i starten på 1890 tallet da han jobbet for Staten som dampskipskonsulent, forslaget gikk ut på en hurtig mulighet til og frakte varer og folk i fra Trondheim og opp til Hammerfest.Men det skulle vise seg at det ikke var så lett som han hadde tenkt, rederiene anså det som veldig risikabelt og benytte denne ruten på vinterstid med mye dårlig vær og mørke. Med for lite fyrlykten og skikkelige kart så ble oddsene for dårlig mente de.

Starten
Starten

Men Indre departementet la likevel ut anbudsinnbydelse senere samme året for å kunne håndtere to avganger i uka. Mellom Trondheim og Vadsø på sommeren og mellom Trondheim og Hammerfest på vinterstid. Men det var ingen som risikerte dette og ingen anbud ble da lagt inn. Man endret så betingelsene noe påfølgende år og la ut ett nytt anbudsinnbydelse, det var Vesteraalens Dampskibsselskap som vant og de fikk da en fire års kontrakt. Det ble DS Vesteraalen som fikk den historiske første turen i fra Trondheim til Hammerfest, det var lagt opp til stopp i ni havner på veien oppover. Den første turen tok litt over 65 timer, en halv time før skjema. Man hadde da redusert reisetiden på denne strekningen betraktelig på denne måten. Da den første vinteren hadde vist seg og bli en suksess ble det så satt opp en båt til, det var da DS Sirius som var eid av Det Bergenske Dampskibsselskap som ble rutens andre skip.

Omstilling

Omstilling

Etter krigen ble det mindre med passasjerer, nye veier og flyplasser ved de største byene gjorde at folk brukte andre måter å komme seg frem på. Det ble foretatt fler forslag til endringer og eventuelt å legge hele Hurtigruten ned. Stortinget vedtok da og få bygget tre nye skip som skulle prioritere gods og med noen få lugarer til passasjerene. De ble satt i trafikk på starten av 80 tallet og man så ganske tidlig at det da ble manko på plass for passasjerer, de ble da bygd om noe for og kunne ta imot flere. Så kom tiden med turistene og man så muligheten til og benytte nettopp Hurtigruten til dette formålet. Det ble da bygd flere nye båter med mere komfort for å møte denne gruppen. Satsingen gikk veldig bra og det er i dag 11 skip som går i fast trafikk mellom Bergen, Kirkenes, Bergen en rundtur som tar omtrent 12 døgn. På den nord gående ruten er skipene innom 37 havner og på den sydgående ruten 35 havner. Her får turistene oppleve kyst Norge på en virkelig flott måte.

Britt

Relaterade Inlägg

Navigasjon

Navigasjon

Her går det unna

Her går det unna

MK Faxsen

MK Faxsen

SS Sørlandet- Rangvald Jarl

SS Sørlandet- Rangvald Jarl