De største krigsskipene

De største krigsskipene

Skipene som går under kategorien krigsskip er det veldig mange varianter av. De største skipene er hangarskip som er enorme fartøy. Utviklingen av krigsskipene har vært voldsom med tiden, og materialer og våpen utvikles stadig så da trenger man nye og større skip hele tiden. Krigsskip i gamle dager besto gjerne av små seilbåter som var utstyrt med små kanoner i forkant og i bak kant. Så kom de større skipene med rader av kanoner langs sidene av skipet.

USS Enterprise

Det som var verdens største hangar skip er USS Enterprice, det var i aktiv tjeneste i over 50 år før det ble tatt ut av tjeneste. Det var opprinnelig planlagt seks skip av denne typen men det var bare Enterprice som ble bygd. Det var Newport News Shipbuilding and Drydock Company som sto for byggingen. Det ble sjøsatt i 1960 og satt inn i tjeneste året etter. Skipet var på litt over 30 meter langt og hadde en bredde på det bredeste nesten 80 meter. Det var verdens første atom drevne krigsskip, det var åtte reaktorer om bord av typen Westinghouse A2W og fire sett av Westinghouse damp turbiner. Dette ga skipet en fart på rundt 33 knop, ganske fort for ett så stort skip. Maks antall fly som det kunne ta var 90, men normalt var det rundt 60 fly om bord. Det var plass til maks 5828 mennesker om bord, rundt 250 av disse var piloter mens rundt 1550 var personell som hadde med flyene og gjøre.50 offiserer og resten var fordelt på maskin og dekk som vanlige sjøfolk. Skipet hadde selvfølgelig ett godt forsvar foruten flyene og vart mye brukt i konfliktfylte området i de årene det var aktivt.

General R Ford

General R Ford
General R Ford

Det skipet som ligger på toppen i dag av aktive skip er General R Ford, det er bare fem meter kortere enn Enterprice. Skipet ble bygget for nettopp å erstatte Enterprice, det satt i tjeneste i 2017 og er da nyeste hangarskipene i den Amerikanske flåten. Det har en lengde på 337 meter og bredde på 78 meter på det bredeste, også her er det atom reaktorer som sørger for fremdriften. Det er to A1B reaktorer som gir skipet en fart på rundt 30 knop. Her har man plass til rundt 75 fly og nesten 5000 mennesker fordelt på de forskjellige avdelingene. Med den store utviklingen det har vert i årene etter Enterprice har dette nye skipet blitt fullpakket med det meste av nye våpen og fly.

Nimitz class

Skipene i Nimitz classen er de tredje største skipene blant krigsskip, United States Navy har ti slike skip som alle er i operativ tjeneste. Det første skipet var Nimitz og det ble sjøsatt i 1972 og satt inn i tjeneste tre år senere. Det siste i klassen er George H W Buch som ble sjøsatt i 2006 og i tjeneste i fra 2009.Disse skipene har en lengde på 332 meter og en bredde på nesten 80 meter, når man sammenligner disse hangarskipene er det ikke mye som skiller dem på lengde og bredde.

Britt

Relaterade Inlägg

En kort historie om dampskip

En kort historie om dampskip

Skipsregistre

Skipsregistre

Seilbåten

Seilbåten

Cruise skip

Cruise skip