Båter i forsvar og krig

Båter i forsvar og krig

Det er veldig mange forskjellige båttyper rundt omkring i verden. Og alle er lagd for sitt spesielle behov. Under betegnelsen krigs skip finnes det igjen veldig mange typer skip. Disse skipene igjen er lagd for forskjellige typer oppdrag. Her i Norge ligger de alle under sjøforsvaret som har ansvaret for disse. Det Norske sjøforsvaret har jo ansvaret for den lange kysten vi har og havområdene som ligger under Norges grenser.

Marinen

Marinen er delt opp i flere avdelinger som skal sørge for sikkerheten langs havområdet som tilhører landet. Fregattskvadronen er en av disse avdelingene, i dag består den av fem fregatter av typen Fritjof Nansen klassen som denne båttypen blir kaldt. Dette er ganske nye båter, den første ble overlevert til Norge i 2006 og den siste ble satt i tjeneste fem år senere. Disse har fått navnene Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Otto Sverdrup, Helge Ingstad og Thor Heyerdal. Dette er godt kjente navn i våres historie. Disse båtene er litt over 130 meter lange og nesten 17 meter brede, utstyrt med to dieselmotorer og en gassturbin motor. Dette gir skipet en fart på rundt 27 knop. Disse båtene er bygd for å jakte på ubåter og det er lagt til rette for at de skal ha med seg helikopter av typen NH 90. Fritjof Nansen klasse erstattet de gamle fregattene i fra 1960 årene, de kaltes Oslo klassen og var mindre enn dagens fregatter. Også i Oslo klassen hadde man fem fregatter, det var KNM Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Narvik. Osloklassen var nesten 100 meter lang og litt over ti meter bred. Her var farten rundt 25 knop som to dampkjeler og en turbin sørget for. Mannskapet på begge klassene er på rundt 220 personer fordelt på befal, vervede og vernepliktige. Disse båtene er da utstyrt med torpedorør, synkeminer, kanoner og mitraljøser samt raketter og missiler. I tillegg til å jakte på ubåter blir disse båtene også brukt til overvåking, katastrofehåndtering og rednings operasjoner.

Marinens historie

Marinens historie
Marinens historie

Det var i 1814 at prins Christian Fredrik etablerte den Norske marinen, i de første årene besto skipene av små seilbåter hvor man også kunne ta årene i bruk når det var vindstille. Hoved styrken besto av rundt 50 kanonsjalupper og rundt 50 kanonjoller, man hadde også noen kanonskonnerter, skonnertbrigg, orlogsbrigg og kuttere. Året etter etableringen av marinen ble det satt opp ett eget marine departement med Norges første kommandør Thomas Fasting som øverste leder. Etter flere omstillinger ligger nå marinen sammen mad kystartilleriet under sjøforsvaret.

Ubåt tjenesten

Sjøforsvaret bruker i dag ubåter av typen Ula klassen, Norge har i dag seks ubåter av denne typen. Ula klassen har erstattet Kobben klassen som var i fra 1960 tallet, man regner at en ubåts levetid er rundt 30 år. Kobben klassen var diesel elektrisk ubåt, betegnes også som Type 207, Ula klassen har også diesel elektrisk fremdrift og betegnes da som Type 210. Ubåten har en lengde på nesten 60 meter og er rundt 5 meter bred, den klarer en fart på rundt 11 knop på overflaten og rundt 23 knop neddykket.

Britt

Relaterade Inlägg

En kort historie om dampskip

En kort historie om dampskip

Skipsregistre

Skipsregistre

Seilbåten

Seilbåten

Cruise skip

Cruise skip